Jak udzielać negatywnego feedbacku?

ocena pracownicza

Zadania każdego kierownika sprowadzają się zarządzania zespołem podległych pracowników. Rozdzielanie zadań, odpowiednie motywowanie czy kontrola, to zaledwie część zakresu obowiązków, z którymi muszą zmierzyć się managerowie. Do kompetencji należy też udzielanie oceny pracowników. O ile jest to pozytywny feedback, to dla każdej ze stron wiąże się z miłą rozmową. Zdecydowanie inaczej ma się sprawa, jeśli pracownikowi ma zostać udzielony negatywny feedback – wówczas taka rozmowa nie jest przyjemna dla żadnej ze stron spotkania.

Czy można udzielić negatywnego feedbacku w przyjazny sposób?

Jakkolwiek negatywne wiadomości miałyby zostać przekazane na spotkaniu oceniającym, kierownik może przyczynić się do tego, że jednak w pracowniku poziom oporu nie urośnie do niewyobrażalnie potężnych rozmiarów.

Jak zatem udzielać negatywnego feedbacku?

Najważniejszą rolą, jaką powinien spełniać negatywny feedback jest zmotywowanie pracownika do tego, aby osiągał lepsze wyniki w swojej działalności zawodowej. O mocy umiejętnie przeprowadzonej informacji zwrotnej zdążył przekonać się przełożony zarządzający zespołem zadaniowym w pewnej firmie w Chodzieży. Zanim jej jednak udzielił, solidnie się do niej przygotował. Ocena dotyczyła bowiem pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym ciągle brakuje wykwalifikowanych kandydatów do pracy. Kiedy firma opublikowała oferty pracy w Chodzieży – nie wpłynęła żadna aplikacja. Dopiero publikacja ogłoszenia o pracę na całą Polskę pozwoliła znaleźć kandydata.

Kierownik powinien skupić się na ocenie zachowania, a nie człowieka, mówić o faktach a nie przedstawiać subiektywnej opinii, jasno formułować przekaz oraz przedstawić korzyści, jakie osoba oceniana uzyska po wprowadzaniu pozytywnych zmian w swojej pracy.

Zostaw komentarz