Barometr zawodów w województwie wielkopolskim w 2023 roku

Barometr zawodów

Kto ma największe szanse na pracę w województwie wielkopolskim? Badanie zapotrzebowania na pracowników – Barometr zawodów – pokazuje, że wielkopolscy pracodawcy poszukują przede wszystkim pracowników przemysłowych i budowlanych, brakuje także medyków czy nauczycieli. Do kogo jeszcze kierowane są wielkopolskie oferty pracy?

Barometr zawodów 2023

Barometr zawodów dzieli profesje na trzy kategorie: zawody deficytowe (zbyt mało chętnych do pracy w porównaniu do liczby ofert od pracodawców), zawody nadwyżkowe (zbyt wielu chętnych do pracy) oraz pozostające w równowadze popytu i podaży. Osoby wykonujące zawody deficytowe w woj. wielkopolskim mają oczywiście największe szanse na szybkie znalezienie etatu. W najtrudniejszej sytuacji są zaś kandydaci reprezentujący profesje nadwyżkowe – zaleca się im podnoszenie kwalifikacji, szukanie pracy w pokrewnych zawodach bądź w innym regionie Polski.

  • zawody deficytowe

W województwie wielkopolskim w 2023 r. poszukiwani są:

  • w budownictwie – brukarze, cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze, operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, robotnicy budowlani;
  • w przemyśle – elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, mechanicy pojazdów samochodowych, operatorzy obrabiarek skrawających, przetwórcy mięsa i ryb, piekarze, robotnicy obróbki drewna i stolarze, spawacze, specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki, ślusarze, tapicerzy, pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych;
  • w transporcie i magazynowaniu – kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, magazynierzy, maszyniści;
  • w gastronomii – kucharze;
  • w opiece zdrowotnej – lekarze, opiekunowie osoby starszej lub z niepełnosprawnościami,
  • pielęgniarki i położne, psycholodzy i psychoterapeuci, ratownicy medyczni;
  • w edukacji – nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących;
  • w innych dziedzinach – pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, pracownicy służb mundurowych.
  • zawody nadwyżkowe

Dobra wiadomość jest taka, że w 2023 r. w województwie wielkopolskim nie wskazuje się żadnego zawodu nadwyżkowego. Zdecydowana większość profesji jest natomiast w równowadze – mniej więcej tyle samo jest chętnych do pracy co ofert pracy od pracodawców na lokalnych rynkach zatrudnienia.

Zostaw komentarz