Modernizacja dróg szansą na nowe miejsca pracy

modernizacja dróg szansą na nowe miejsca pracy

Bojanowo to niewielkie miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie rawickim i jednocześnie siedziba gminy wiejsko-miejskiej Bojanowo. W mieście mieszka około 3 tysiące osób, a w całej gminie około 9 tysięcy mieszkańców. Z racji niewielkiej liczby miejsc handlowo-usługowych, niewielka jest też liczba ofert pracy w gminie jak i mieście Bojanowo. Najczęściej mieszkańcy Bojanowo, którzy chcą osiągnąć sukces zawodowy, decydują się na dojazdy do większego miasta , np. do oddalonego o  20 kilometrów Leszna.

O zatrudnienie można się również starać w znajdującym się bliżej Rawiczu. Ponad 400 mieszkańców wyjeżdża do pracy do innych miast. Liczba ta wydaje się niezbyt duża, jednak trzeba mieć na uwadze, że w Bojanowie pracuje tylko ok. 170 osób na 1000 mieszkańców – z roku na rok ta liczba maleje. Mimo wielu osób niepracujących, zarejestrowanych bezrobotnych w całej gminie jest tylko ok. 300 osób.

Statystyki mówią, że w Bojanowie więcej jest pracujących kobiet niż mężczyzn – kobiety stanowią 56,4% pracujących ogółem, mężczyźni ponad 10 procent mniej – 43,6%. Natomiast w wieku produkcyjnym jest więcej mężczyzn niż kobiet. Osoby pracujące znajdują głównie zatrudnienie w rolnictwie, na drugim miejscu jest przemysł i budownictwo. W gminie Bojanowo na 2018 roku zaplanowano budżet, który przewiduje m.in. kilka modernizacji dróg, co może dać szansę na nowe miejsca pracy.

Zostaw komentarz