Kształcenie w Szamotułach – dofinansowanie z KFS

Praca Szamotuły

Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach korzystając ze środków KFS, w dniu wczorajszym rozpoczął przyjmowanie wniosków na finansowanie kształcenia ustawicznego. Termin składania wniosków upływa wraz z dniem 06 czerwca 2017, a kolejność wpłynięcia wniosku nie będzie miała znaczenia przy przeprowadzeniu ocenianiu zasadności przydzielania dofinansowania.

Głównym celem projektu jest wsparcie finansowe najważniejszych sektorów gospodarczych takich jak: przemysł, transport, logistyka, a także pomoc społeczna i zdrowotna. Niezwykle ważne jest również udzielenie wsparcia w kształceniu w zawodach zaliczających się do grupy zawodów deficytowych. W końcu władze skłonne pomóc również osobom, które gotowe są na udokumentowanie pracy wykonywanej przez 15 lat w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w przypadku braka prawa do emerytury pomostowej.

Wszystkie działania mają służyć ustawicznemu kształceniu pracowników i pracodawców, aby zaktualizować czy też poszerzyć zakres wiedzy oraz kwalifikacji zawodowych potrzebnych do utrzymania się na rynku pracy. W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego można liczyć na dofinansowanie 80% kosztów kształcenia ustawicznego, z zastrzeżeniem nie przekroczenia 300% przeciętnego wynagrodzenia za dany rok w przypadku jednej osoby. Można liczyć także na 100% dofinansowania, w przypadku mikroprzedsiębiorców. W tym wypadku kwota dofinansowania, nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia licząc na jednego uczestnika.

Zostaw komentarz