Jak żyje się mieszkańcom gminy Sompolno?

praca Sompolno

Gmina Sompolno leży w województwie wielkopolskim i należy do powiatu konińskiego. Na terenie ponad 137 km² zamieszkuje ponad 10 000 osób. Na każde 1 000 osób aktywnych zawodowo jest ok. 200 osób. Podział płci wśród osób pracujących przedstawia się w sposób następujący: 54% wśród osób aktywnych zawodowo stanowią mężczyźni, a 46% – stanowią pracujące kobiety. Poziom bezrobocia na terenie całej gminy w 2015 roku kształtował się na poziomie ok. 17%. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że zdecydowana większość stanowiły bezrobotne kobiety – aż 22,3%, podczas gdy bezrobotni mężczyźni stanowili tylko 12,8% – czyli prawie o połowę mniej.

Zważywszy na trudną sytuację osób bezrobotnych na rynku pracy w Sompolnie oraz nierówne szanse na zatrudnienie, władze gminy prowadzą liczne działania, mające na celu przeciwdziałanie problemom. Władze na bieżąco planują nowe możliwości wspierania wszelkich inicjatyw związanych z rynkiem pracy, a także działań aktywizujących społecznie. Władze mogą korzystać z Funduszy Europejskich oraz rozpowszechniać informacje dotyczące możliwości jakie płyną z Unii Europejskiej.

Trzeba również zaznaczyć, że władze w dużej mierze interesują się również osobami niepełnosprawnymi. Chcąc zapewnić im jak najlepsze warunki, organizują liczne spotkania w zakresie wspierania pracodawców w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy w Sompolnie, które będą dostosowane do potrzeb osób posiadających grupę inwalidzką. Mieszkańcy Gminy Sompolno nie mogą więc narzekać, na brak zainteresowania i realnego wsparcia ze strony władz regionu.

Zostaw komentarz