Gospodarka w Gminie Nekla

gospodarka Nekla

Sytuacja gospodarcza danego regionu, w dużej mierze zależy od położenia geograficznego, rozwoju infrastruktury a także połączenia komunikacyjnego. Położenie w rejonie o znaczących bogactwach naturalnych, z dogodną infrastrukturą a także z dobrym dojazdem, skutecznie przyciągają inwestorów, tworzących nowe inwestycje oraz – co za tym idzie – kolejne miejsca pracy. Gmina Nekla jest tego najlepszym przykładem – zwłaszcza jej południowa część, w której przeważają grunty przeznaczone do uprawy roli. Z uwagi na określoną specyfikę gleby, najwięcej uprawia się tutaj: ziemniaki, buraki cukrowe, żyto a także trzodę chlewną i bydło. Bardzo duży udział w gospodarce regionu stanowią gospodarstwa rolne. Prawie połowa to ziemie liczące od 1 do 5 ha powierzchni.

Wysoki poziom standaryzacji w rolnictwie mieszkańcy Nekli zawdzięczać mogą dofinansowaniu z UE, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z których do 2013 roku wszyscy rolnicy chętnie korzystali. Dodatkowo z bezpośrednich dopłat skorzystało aż 240 właścicieli gruntów ornych – co wynika z danych pochodzących z 2012 roku z biura powiatowego ARiMR we Wrześni.

Rolnictwo jest domeną Gminy Nekla, nie mniej większość mieszkańców zdobywa pracę w Nekli w dużych przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej oraz budowlanej. Na terenie Nekli, sporą część zatrudnienia załatwiają średnie i małe firmy rodzinne. Gwarantują one miejsca pracy zarówno członkom rodziny, jak i okolicznym mieszkańcom. Wiele osób znajduje zatrudnienie również w placówkach państwowych – choć każde ewentualnie wolne stanowisko, bardzo szybko zostaje zajęte tzw. osobą z polecenia.

Zostaw komentarz