Wsparcie na rynku pracy w Murowanej Goślinie

oferty pracy Murowana Goślina

Trudna sytuacja na rynku pracy, brak perspektyw zatrudnienia, trudność w odnalezieniu swojego miejsca w społeczeństwie a nawet wykluczenie społeczne – to często przyczyny niezależne od osób posiadających problemy. Często główna przyczyna leży w uwarunkowaniach zewnętrznych, takich jak: trudna sytuacja życiowa, kryzys rodzinny, problemy wychowawcze oraz trudna sytuacja finansowa. W Murowanej Goślinie wielu jest mieszkańców, którzy posiadają ww. problemy. W takich wypadkach niezbędne jest wsparcie w zakresie powrotu na rynek pracy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie w marcu 2014 roku, przyłączył do swej struktury Klub Pracy w Murowanej Goślinie, działający już od końcówki 2002 roku. Klub Pracy został stworzony dzięki działaniom Ochotniczych Hufców Pracy w Poznaniu oraz za sprawą władz gminy. Dzięki działaniom Klubu, mieszkańcy mogą liczyć na szeroki zakres wsparcia, do którego zaliczyć można: pośredniczenie w znalezieniu ofert pracy, organizowanie szkoleń, prowadzenie informacji zawodowej dla osób bezrobotnych. Co ważne, Klub Pracy monitoruje rynek pracy i przeprowadza stosowne badania. Wszystko to ma na celu przygotowanie szkoleń w zakresie zawodów, na które istnieje faktyczne zapotrzebowanie. Chodzi o to, żeby osoby w wyjątkowo trudnej sytuacji na rynku pracy przeszkolić z zakresu kwalifikacji pożądanych na regionalnym rynku pracy.

Zostaw komentarz