Wsparcie młodych osób w odnalezieniu swojego miejsca na rynku pracy w Kępnie

młodzi na rynku pracy w Kępnie

Punkt Pośrednictwa Pracy Ochotniczych Hufców Pracy w Kępnie zachęca młodych mieszkańców Kępna do wzięcia udziału w Akcji Aktywizacji – projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt aktywizujący młodzież ma potrwać do sierpnia 2017 roku. Projekt dedykowany jest dla osób młodych w zakresie wiekowym od 15 do 24 lat, które pozostają bez pracy. Istotnym warunkiem uczestnictwa, jest brak statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Celem programu jest dotarcie do osób, które nie realizują kształcenia w szkole (tzw. młodzież NEET), a także do młodzieży, która zaniedbuje obowiązek uczęszczania na zajęcia szkolne, co może grozić wykluczeniem społecznym i późniejszymi problemami ze znalezieniem pracy, a w konsekwencji również brakiem możliwości prowadzenia samodzielnego trybu życia. Z programu mogą także skorzystać osoby o zbyt niskich kwalifikacjach zawodowych, uniemożliwiających im aktywność na rynku pracy. A także osoby, które nie posiadają doświadczenia zawodowego, pozwalającego na znalezienie odpowiedniej oferty pracy.

Jaki zakres pomocy będzie realizowany względem uczestników projektu? Młodzież w wieku 15-16 lat, może liczyć na zajęcia wyrównawcze z zakresu konkretnych przedmiotów szkolnych. W przypadku osób w wieku 16-17 lat, w grę wchodzą już kursy zawodowe oraz przygotowanie do płynnego i bezproblemowego wejścia na rynek pracy. Natomiast osoby w wieku od 18 do 24 lat mogą liczyć na przekwalifikowanie zawodowe a także płatne 3-miesięczne staże zawodowe.

Zostaw komentarz