Wpływ rolnictwa na potęgę gospodarczą Stęszewa

praca na roli Stęszew

Potęga gminy Stęszew, pochodzi w znacznej mierze z wysoko rozwiniętego sektora rolniczego. A jak wiadomo, sytuacja gospodarcza regionu w ogromnej mierze odbija się na sytuacja na rynku pracy. Jak zatem kształtuje się sytuacja pracowników w Stęszewie? Jeśli przyjrzymy się danym Głównego Urzędu Statystycznego z 2014 roku, to bezrobocie w gminie wynosiło 2,6% – co jest bardzo przyzwoitym wynikiem i świadczy o dogodnych warunkach na rynku pracy. Jeśli chodzi o podział na płeć pracowników, to zdecydowaną większość osób pozostających bez pracy w Stęszewie stanowiły kobiety. Patrząc na ogół osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w 2014 roku, suma wynosiła 247 mieszkańców, z czego 108 – stanowili mężczyźni, a 139 – kobiety.

Analizując wcześniejsze dane GUS, dotyczące bezrobocia w gminie Stęszew, dowiadujemy się, że w nawet w 2010 roku poziom bezrobocia był podobny. Siedem lat temu suma osób bez pracy wynosiła 251, z czego 117 stanowili mężczyźni, a 134 kobiety. Stabilność rynku pracy i niski poziom bezrobocia sprawiają, że mieszkańcom żyje się bardzo dobrze. Pomimo, że faktycznych miejsc pracy w Stęszewie nie ma zbyt dużo, to większość osób nie siedzi na bezrobociu, tylko prowadzi własne gospodarstwa rolne.

Doskonałe grunty orne i wsparcie sektora rolniczego w regionie sprawiają, że rolnicy z dumą uprawiają rolę. Możliwość otrzymania dofinansowania z Unii Europejskiej pozwala na zakup sprzętu rolniczego wysokiej jakości. A to z kolei pozytywnie wpływa na jakość i ilość plonów. Na zainteresowanie klientów również nie mogą narzekać na terenie całego województwa wielkopolskiego, tym bardziej, że świadomość społeczeństwo dotycząca zdrowego sposobu odżywiania jest coraz większa.

Zostaw komentarz