Tworzymy przyszłość w gminie Bojanowo

szkolenia

Bojanowo to wielkopolska gmina miejsko-wiejska, zlokalizowana w powiecie rawickim. Liczy niecałe 9 tysięcy ludności. W sierpniu 2017 roku władze gminne rozpoczęły realizację projektu: „Dzisiaj tworzymy przyszłość – program rozwijania kompetencji kluczowych w Gminie Bojanowo”. Projekt współfinansowany jest z Funduszy Europejskich i ma się zakończyć w lipcu 2019 roku.

Celem projektu jest wyrównanie szans na dostęp do edukacji i ograniczenie w ten sposób zbyt wczesnego jej kończenia. Gmina zakłada rozwijanie wśród uczniów kompetencji kluczowych na współczesnym rynku pracy, a także propagowanie właściwych postaw, umożliwiających bezpieczny start kariery zawodowej. Projekt ma objąć 95% uczniów, w tym 243 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i 28 uczniów niepełnosprawnych.

Program opiera się na organizacji zajęć dodatkowych, których łączny czas trwania ma wynieść 11760 godzin. Zajęcia są nieodpłatne. Obejmują takie zakresy działań, jak zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (z matematyki oraz języków obcych), koła zainteresowań (matematyczne, przyrodnicze, chemiczne i fizyczne), warsztaty z umiejętności uczenia się oraz zajęcia specjalistyczne. Do ostatniej grupy zaliczmy m.in.: zajęcia korekcyjne, logopedyczne czy socjoterapeutyczne. Projekt obejmuje również indywidualne doradztwo zawodowe oraz zajęcia na basenie.

Zajęcia prowadzone są w szkołach podstawowych w Bojanowie oraz Gościejewicach i Golinie Wielkiej. Gmina Bojanowo zobowiązała się również, w ramach projektu, do doposażenia pracowni matematycznych i przyrodniczych w szkołach, a także do organizacji specjalistycznych kursów dla nauczycieli, biorących udział w programie.

Zostaw komentarz