Sytuacja pracowników w Rydzynie

pracownicy Rydzyna

Gospodarka Rydzyny kręci się wokół dwóch głównych sektorów: przemysłu i rolnictwa. Z danych pochodzących z 2015 roku wynika, że udział dwóch sektorów gospodarczych kształtuje się na bardzo podobnym poziomie z lekką przewagą na rzecz rolnictwa. Branża rolnicza bowiem skupia prawie 40% aktywnych zawodowo mieszkańców. Największe zatrudnienie w Rydzynie występuje w branżach takich jak: uprawa roli, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. Jeśli chodzi natomiast o sektor przemysłu, do którego zalicza się również branżę budowlaną – na zatrudnienie może liczyć ok. 36% aktywnych zawodowo mieszkańców. Miejsca pracy w Rydzynie oraz całej gminie, skupiają się tutaj głównie w halach produkcyjnych oraz na placach budowy.

Przypatrując się danym z końca roku 2016, zarejestrowanych osób bezrobotnych w PUP było 95 – wśród mieszkańców miasta Rydzyna oraz całej gminy. Ilość osób pozostających bez pracy – w odniesieniu do prawie 9 tys. mieszkańców – nie wydaje się wskazywać na kiepską sytuację na rynku pracy. Analizując zatrudnienie pracowników od początku 2016 roku, dowiadujemy się, że 87 osób podjęło stosunek pracy, a większość z nich (53 osoby) stanowiły kobiety. Dużo łatwiej ze znalezieniem pracy poradziły sobie osoby, które wcześniej już pracowały – aż 95% ogółu osób bezrobotnych.

Na koniec pierwszego kwartału 2016 roku, suma zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 183 osób – w tym 109 kobiet, czyli prawie 60%. Taka sytuacja jest dosyć rzadka, gdyż przeważnie większość pracowników stanowią mężczyźni. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych uzyskało 48 osób, co stanowi 26,2% ogółu osób bezrobotnych. Na zasiłek mogło liczyć 16 mężczyzn i aż 32 kobiety.

Zostaw komentarz