Rynek pracy w Turku

rynek pracy Turek

Na 16 km² powierzchni rozciąga się miasto Turek, z liczbą mieszkańców przekraczającą 27 600 osób. Mieszkańcy zgodnie przyznają, że warunki do życia są całkiem przyzwoite. Większość osób stać – nie tylko na niezbędne do życia – jedzenie i opłaty za mieszkanie, ale również na opłacenie urlopu wypoczynkowego, wyjście od czasu do czasu do kina, czy też zakup nowego gadżetu.

Nic dziwnego, w końcu sytuacja na rynku pracy w Turku z poziomem bezrobocia ok. 6%, wskazuje na fakt, że bez pracy są tylko ci, którzy nie chcą z jakichś powodów pracować. Poprawa sytuacji pracowników jest coraz lepsza. Jeszcze parę lat temu, liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wynosiła prawie 5000, teraz sytuacja jest już opanowana, ponieważ liczba osób bezrobotnych wynosi zaledwie 2000.

Jeśli przeanalizujemy dane statystyczne sięgające nawet dekadę wstecz, to w 2014 roku poziom bezrobocia w Turku osiągnął stopę bezrobocia aż 21%. W kolejnych latach od 2005 do 2007 roku bezrobocie malało – w 2007 roku stopa bezrobocia wyniosła ok. 7,5%. Następnie w 2008 roku, zarejestrowany został wzrost poziomu bezrobocia – z uwagi na kryzys gospodarczy. Wówczas stopa bezrobocia osiągnęła już blisko 10%. W kolejnych latach, sytuacja ulegała stopniowej poprawie i w 2015 roku stopa bezrobocia osiągnęła poziom 7,4%. Co ważne, zwiększył się również poziom zarobków, dla pracowników zatrudnionych w mieście Turek. Z jednej strony inflacja zrobiła swoje, z drugiej jednak rozwój gospodarczy miał swój duży udział w tym, że ludziom po prostu żyje się lepiej.

Zostaw komentarz