Pierwsze kroki na rynku pracy w Pogorzeli

pierwsze kroki na rynku pracy w Pogorzeli

Sytuacja młodych osób na rynku pracy w Pogorzeli nie należy do najłatwiejszych. Start kariery zawodowej, często wiąże się z trudnościami ze znalezieniem pracy, niskim wynagrodzeniem a nawet wyraźnym defaworyzowanym ze strony potencjalnych pracodawców. Mając tę świadomość, władze Pogorzeli powinny podjąć zdecydowane działania, mające na celu ułatwić młodym osobom odnalezienie się w nowej sytuacji.

Cyklicznie projekty wprowadzone do szkół, związane z rozwojem zawodowym, są odpowiedzią na pojawiające się głosy ze strony mieszkańców. Począwszy od pierwszej klasy technikum oraz szkoły zawodowej, uczniowie zdobywają rozszerzoną wiedzę z zakresu przedmiotów, uznanych za najbardziej istotne w przyszłej pracy zawodowej, czyli: j. angielski, fizyka oraz przedsiębiorczość.

Zajęcia z przedsiębiorczości cieszą się chyba największym uznaniem zarówno wśród rodziców i dzieci, jak i nauczycieli. Uczniowie, zapoznawani są z realiami występującymi na rynku pracy w Pogorzeli. Uczniowie pod okiem doradcy zawodowego, mają szansę odkryć swoje mocne i słabe strony, żeby wiedzieć w ogóle, w jakim kierunku powinni się kształcić i zdobywać kwalifikacje zawodowe.

Celem warsztatów, jest przekazanie kluczowych informacji, dzięki którym uczniowie będą wiedzieć, na jakie oferty pracy w Pogorzeli warto aplikować, jak negocjować warunki umowy o pracę, a także jak w ogóle tworzyć CV i list motywacyjny, oraz jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, aby mieć realną szansę na zatrudnienie. Jednak otrzymanie wymarzonej pracy wiąże się również z opanowaniem kompetencji miękkich, takich jak umiejętności komunikacyjne, pracy w zespole, czy nawet umiejętność kierowania konfliktem w pracy.

Zostaw komentarz