Niepełnosprawni na rynku pracy w Pniewach

niepełnosprawni na rynku pracy Pniewy

Jaka jest sytuacja na rynku pracy w gminie Pniewy w przypadku osób niepełnosprawnych? Gdzie zdobywają zatrudnienie? Jak pracodawcy podchodzą do aplikujących osób niepełnosprawnych oraz perspektywy ich zatrudnienia? Czy osoby niepełnosprawne są traktowane równo ze wszystkimi pracownikami? Czy spotykają się w pewnym sensie z dyskryminacją?

Być może nikt nie mówi tego wprost, szczególnie pracodawcy, ale na kandydata do pracy w Pniewach, który jest osobą niepełnosprawną, w większości przypadków patrzy się w szczególny sposób. I nie chodzi tylko o to, że firma, która decyduje się zatrudnić taką osobę, musi dostosować pomieszczenia pod osoby niepełnosprawne, zgodnie z wymogami. Innym problemem dla pracodawców wydaje się być opóźnienie w wykonywaniu obowiązków, bo z miejsca X do miejsca Y, trzeba np. dojechać na wózku inwalidzkim. Inną obiekcją może być brak mobilności i żywego uczestniczenia w “kulturze organizacyjnej”, bo np. firma, każdego piątku integruje się na wyjściach integracyjnych.

Dane dotyczące planów zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jasno pokazują jaka jest faktyczna sytuacja na rynku pracy. Pomimo, że zatrudnienie osoby niepełnosprawnej wiąże się z dofinansowaniem, jakie pracodawca otrzymuje, to zaledwie 14% ankietowanych wyraziło gotowość i chęć zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Aż 34% ankietowanych wyraziło niechęć do takich działań, a cała reszta – aż 52% pracodawców, w dość dyplomatyczny sposób udzieliło odpowiedzi, że nie wie czy byliby chętni.

Powyższe wyniki można interpretować w kategoriach niewiedzy i braku świadomości. Może wystarczyło dobrze zorganizowane spotkanie informujące pracodawców, z jakimi działaniami wiąże się zatrudnienie takich osób, oraz, że nie taki diabeł straszny? Trzeba dawać szanse zatrudnienia dla wszystkich osób, zwłaszcza tych, którym ciężko jest odnaleźć się na rynku pracy.

Zostaw komentarz