Możliwości pracy dla mieszkańców Kalisza

Kalisz, wraz z Ostrowem Wielkopolskim, to centralne ośrodki aglomeracji kalisko-ostrowskiej, do której należą jeszcze miasta takie jak: Odolanów, Raszków, Nowe Skalmierzyce i Opatówek. Wszystkie miasta tworzą aglomerację bicentryczną, znajdującą się na południowym-wschodzie województwa wielkopolskiego. W aglomeracji przeważający przemysł, dotyczy produktów spożywczych, odzieży oraz wyrobów włókienniczych.

Kalisz pełni funkcję ośrodka usługowo-przemysłowego, posiada przy tym funkcję wyższej rangi, w kwestiach związanych z kulturą, oświatą, gospodarką a także ochroną zdrowia. Na Kaliskim rynku z roku na rok powstaje coraz więcej firm z zagranicznym kapitałem zakładowym. Korzystne warunki inwestycyjne i niskie koszty, skutecznie przyciągają inwestorów z zagranicy. Przedsiębiorstwa, oferujące najwięcej miejsc pracy w Kaliszu, to właśnie firmy zagraniczne. Nie mniej nadal ogromną część rynku zajmują rodzime przedsiębiorstwa, związane z przemysłem spożywczym, przemysłem lekkim, czy też z przemysłem motoryzacyjnym. Silny potencjał gospodarczy regionu potwierdza sprawne działanie przedsiębiorstw.

Dalsze działania rozwojowe na terenie powiatu kaliskiego, powinny być ustalane indywidualnie w stosunku do danego powiatu, z uwagi na zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne. W każdym z regionów bowiem rozwinięty jest inny sektor gospodarczy, skupiający zatrudnienie. W jednym powiecie najwięcej osób może pracować w usługach, w innym najwięcej osób zatrudnionych może skupiać branża przemysłowa, a w jeszcze innym dominuje rolnictwo.

Zostaw komentarz