Jak odnaleźć się na rynku pracy w Mikstacie

rynek pracy Mikstat

Jak radzą sobie mieszkańcy miejscowości Mikstat na rynku pracy? Co robią, żeby znaleźć pracę? Kiedy rozpoczynają planowanie swojej kariery zawodowej? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym poście. Zacznijmy od stopy bezrobocia, która sięga ok. 17% – co wskazuje na niezbyt korzystną sytuację na rynku pracy. Najtrudniej mają osoby, znajdujące się w wyjątkowo trudnej sytuacji, czyli m.in.: posiadające niski poziom wykształcenia, pozostające bez pracy od wielu lat, nieposiadające wyuczonego zawodu. Osoby z tych grup bezrobotnych są zagrożone wykluczeniem społecznym. A to z kolei prowadzić może do głębokiego przygnębienia, braku wiary we własne możliwości oraz nawet do depresji.

Żeby uniknąć przykrej sytuacji, trzeba działać prewencyjnie – i to najlepiej już na etapie szkolnictwa. Władze zwracają szczególną uwagę, na odpowiednie edukowanie uczniów już w klasach gimnazjalnych. Dyrektorzy szkół organizują spotkania, na których młode osoby poznają prawa, którymi rządzi się rynek pracy, zdobywają wiedzę z zakresu kwalifikacji zawodowych wymaganych przez pracodawców na konkretnych stanowiskach i w końcu dowiadują się jakie zawody należą do tych ze sporą perspektywą. Warto przecież obrać kierunek kształcenia, pozwalający zdobyć zawód, na który prognozowane jest wysokie zapotrzebowanie ze strony pracodawców, a przy okazji – również dobrze płatny.

Z uwagi na rynek pracodawcy w miejscowości Mikstat, wiele osób rozważa wyjazd za pracą do innego miasta, w którym można liczyć na wyższe wynagrodzenie. Opuszczenie miejsca, w którym dana osoba się urodziła, wiąże się jednak z osamotnieniem – nikogo przecież tam nie zna, a zanim nawiąże znajomości, to musi przejść przez trudny okres samotności.

Zostaw komentarz