Działania aktywizujące młodych rodziców na rynku pracy w Pobiedziskach

młodzi rodzice na rynku pracy Pobiedziska

Aż 25 nowych miejsc w żłobku, dzięki projektowi “Wzrost zatrudnialności rodziców i opiekunów w gminie Pobiedziska (…)”. Projekt jest realizowany przy współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, Programu Regionalnego Funduszy Europejskich oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych Unii Europejskiej. O co chodzi z projektem oraz dla kogo jest dedykowany?

Chodzi o to, że młodzi rodzice dzieci do 3-go roku życia, często nie mają z kim zostawić dziecka. Koszt pozostawienia dziecka w żłobku jest zbyt duży, a dziadkowie również są jeszcze aktywni zawodowo. Taka sytuacja wymusza na nich bardzo często konieczność samodzielnej opieki i pozostania w domu. To z kolei przyczynia się do braku możliwości wykonywania pracy zawodowej, tworzenia się zaległości i mniejszej ilości pieniędzy potrzebnych do życia. Często prowadzić to może również, do gorszych perspektyw na rynku pracy.

Projekt oferujący aż 25 wolnych miejsc w żłobku, z założenia ma w dużym stopniu rozwiązać problem powrotu do pracy młodych rodziców. Program dedykowany jest głównie dla rodziców/opiekunów prawnych będących po urlopie macierzyńskim/wychowawczym; dla osób, które planują powrócić na rynek pracy maksymalnie do 2-óch miesięcy licząc od daty pozostawienia dziecka w żłobku. Uczestnicy projektu będą znacznie odciążeni w kwestii finansowej, ponieważ do zapłaty pozostaje im tylko 350 zł miesięcznie. Osoby, które powracają do pracy, zobligowane zostały do okazania zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę.

Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem oraz uznaniem ze strony rodziców, opiekunów prawnych oraz władz regionu. Umożliwienie powrotu do pracy świeżo upieczonym rodzicom, okazuje się niezwykle istotne w dzisiejszych czasach i na dzisiejszym rynku pracy. Ciągłość zatrudnienia nie dość, że dobrze wygląda w CV, to jeszcze daje poczucie stabilności zatrudnienia.

Zostaw komentarz