Dane statystyczne dotyczące rynku pracy w Poniecu

dane rynek pracy Poniec

Jak przedstawia się sytuacja na rynku pracy w Poniecu? Czy mieszkańcom żyje się łatwo i spokojnie, z perspektywą, że nie zabraknie dla nich ofert pracy w Poniecu? Czy może sytuacja do najbardziej korzystnych nie należy i mieszkańcy zmuszeni są do otwierania własnych działalności gospodarczych, a nawet rozważania wyjazdu do pracy poza region bądź też za granicę? Odpowiedź przynoszą na dane statystyczne z 2015 roku, pochodzące z banku danych lokalnych, uzyskane przez Urząd Statystyczny w Poznaniu.

Gmina miejsko-wiejska Poniec, należy do Powiatu Gostyńskiego, a jej powierzchnia wynosi 131,9 km². W 2015 roku liczba mieszkańców wynosiła 7 849 osób. Na każde 1000 mieszkańców, aktywnych zawodowo było 112 osób. Jeśli chodzi o udział zarejestrowanych osób bezrobotnych w liczbie mieszkańców znajdujących się w wieku produkcyjnym wynosił 4,6%.

Przypatrując się natomiast bardziej dokładnym danym dotyczących rynku pracy w Poniecu, okazuje się, że w całej gminie liczba osób pracujących sięgnęła 879, natomiast bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, było 230 osób. Jeśli chodzi o niepracujące kobiety – stanowiły one większą część bezrobotnego społeczeństwa, bo 52,6%. Udział kobiet zarejestrowanych jako bezrobotne w liczbie kobiet w wieku produkcyjnym wynosił 5,3%.

Gdzie zatem znajdują zatrudnienie aktywni zawodowo mieszkańcy? Podmiotów gospodarki narodowej widniejących w rejestrze REGON, najwięcej – bo 134 – występowało w sektorze budowlanym. W sektorze przemysłowym zarejestrowanych było 93 podmioty, a w sektorze rolniczym działało 55 podmiotów. Jeśli chodzi natomiast o osoby prowadzące działalność gospodarczą – na każde 10 000 mieszkańców wystąpiło 655.

Jak widać rynek pracy i cała gospodarka w Poniecu funkcjonują sprawnie. Część osób pracuje na etacie, część natomiast stawia na własną działalność gospodarczą. Władze planują wzmożony rozwój i polepszenia warunków na rynku pracy, tak aby mieszkańcom żyło się lepiej, a wyjazd do pracy za granicę nie wynikał z konieczności, lecz własnej chęci mieszkańców.

Zostaw komentarz