Rozwój zawodowy mieszkańców Leszna

rozwój zawodowy mieszkańców Leszna

Według mieszkańców Wielkopolski, sytuacja na rynku pracy w Lesznie jest całkiem korzystna. Bezrobocie kształtujące się na poziomie ok. 5,5% również na to wskazuje. Mimo tego faktu, wielu osobom nie jest łatwo znaleźć pracę w Lesznie. Z czego może wynikać taki stan rzeczy? Przyczyn można doszukiwać się w niewystarczających kwalifikacjach zawodowych kandydatów do pracy. I faktycznie, wiele jest takich stanowisk, na których wymagane jest posiadanie specjalistycznej wiedzy, bądź też odpowiednich uprawnień. Spora część osób, wybiera kierunek studiów bez uprzedniego rozważenia, na jakim stanowisku chciałyby pracować. Kierunki cieszące się dużym zainteresowaniem, takie jak: historia, politologia, pedagogika czy filozofia, nie gwarantują przecież już od lat, zbyt wielu opcji zatrudnienia. Młode osoby miałyby o wiele łatwiejszy start na rynku pracy, gdyby dużo wcześniej zastanowiły się, w jakim zawodzie chciałby pracować. Wczesna edukacja gra w tym wypadku ogromną rolę. Badanie predyspozycji i silnych stron danej osoby już na etapie szkolnictwa, umożliwia ominięcie rozczarowań związanych z trudnościami w znalezieniu pracy w przyszłości.

Kolejną niezwykle istotną kwestią na etapie studiowania, jest odbycie praktyk zawodowych. Zdobyte umiejętności oraz znajomość branży, znacząco podnoszą wartość kandydata na rynku pracy. Ale na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nigdy nie jest za późno. Mieszkańcy Gniezna mogą bowiem liczyć na edukację w zaocznych szkołach dla dorosłych. Mnogość kierunków kształcenia, pozwoli każdej osobie znaleźć coś dla siebie. Do bezpłatnych kierunków kształcenia, należą między innymi: Technik Informatyk, Technik BHP, Technik Rachunkowości, Technik Archiwista, Florysta, Opiekunka Środowiskowa, Opiekun Medyczny, Technik Masażysta, czy Technik Usług Kosmetycznych.

Zostaw komentarz