Dane dotyczące bezrobocia w Gminie Borek Wielkopolski

bezrobocie-Borek-Wielkopolski

Jak wynika z danych statystycznych dotyczących powiatu gostyńskiego, do którego należy Borek Wielkopolski, aktualny stan bezrobocia kształtuje się na poziomie ok. 8% – jeśli chodzi o stopę bezrobocia. Analizując sytuację na rynku pracy parę lat wstecz, możemy spokojnie stwierdzić, że mieszkańcom coraz łatwiej o pracę w Borku Wielkopolskim. W 2012 roku stopa bezrobocia w powiecie gostyńskim wynosiła ok. 12,3%. Rok później, w 2013 roku, poziom bezrobocia spadł zaledwie do 12%. Bardziej widoczna poprawa nastąpiła dopiero w 2014 roku, kiedy stopa bezrobocia zaczęła się kształtować na poziomie 10,7%.

Jeśli podejdziemy do bardziej szczegółowej analizy w kwestii wieku osób bezrobotnych, to możemy dojść do następujących wniosków: największe bezrobocie występuje wśród osób w wieku 25-34 lata, następne w kolejności wśród osób bezrobotnych są osoby w wieku 18-24 lata, później osoby w wieku 45-54 lata, następnie w wieku 35-44 lata, a później już osoby starsze wiekowo, czyli 55-59 lat oraz 60 lat i więcej. Okazuje się zatem, że wcale nie najmłodszym osobom na rynku najtrudniej o zatrudnienie, tylko tym w grupie wiekowej 25-34 lata.

Jeśli chodzi natomiast o czas pozostawanie bez pracy, największe bezrobocie występuje u osób, które pozostają bez pracy w dość długim czasie, bo 12-24 miesiące,. Następną grupę pod względem osób bezrobotnych zasilają bezrobotni ze stażem ponad 24 miesięcznym. Kolejną grupę zasilają osoby pozostające bez pracy w okresie 6-12 miesięcy. Później już bezrobocie występuje u osób, które nie pracują od 1 miesiąca do trzech miesięcy. Następną grupa są osoby posiadające status bezrobotnego w czasie 3-6 miesięcy, a najkrótszy staż osoby bezrobotnej posiadają osoby, które nie pracują w okresie do 1 miesiąca. Wniosek może być jeden – im dłużej się nie pracuje, tym trudniej wrócić na rynek pracy.

Zostaw komentarz