Czy warto budować bliższe relacje ze współpracownikami?

integracja pracownicza

W pracy spędzamy ogromną część naszego życia. Dlatego tak ważne jest, abyśmy miło spędzali czas na naszej aktywności zawodowej. Pozytywna atmosfera wśród współpracowników dobrze wpływa nie tylko na nasze samopoczucie, ale także na nasze wyniki w pracy. Z czego może to wynikać?

Jeśli pracownicy żywią do siebie sympatię, a ich relacja wychodzi poza realizację zadań zawodowych, to poziom ich komunikacji również jest bardziej swobodny. A jeśli pracownicy bez oporów komunikują się między sobą a wręcz kumplują, ten sam rodzaj komunikacji będą stosować w pracy. Jeśli dana osoba będzie miała wątpliwość odnośnie realizacji pewnego zadania, to bez najmniejszych oporów poprosi o pomoc innego pracownika. Dzięki swobodnej komunikacji, problemy mogą być na bieżąco rozwiązywanie, zadania mogą być na bieżąco wykonywane.

Okazuje się, że korzyści płyną nie tylko dla pracownika, który pracuje w miłej i swobodnej atmosferze. Korzyści otrzymuje cała organizacja. Zasadność integracji pracowniczej już dawno dostrzegli pracodawcy w Sierakowie. Cyklicznie organizują imprezy integracyjne, na których frekwencja przeważnie jest stuprocentowa. Przyjacielskie relacje pracownicze mają pozytywne odzwierciedlenie w życiu zawodowym.

Zostaw komentarz