Bezrobocie w powiecie ostrowskim stale maleje

bezrobocie Ostrów Wielkopolski

Bezrobocie, to jedna z sytuacji, w której za wszelką cenę nie chcielibyśmy się znaleźć. Wiąże się bowiem z wieloma nieprzyjemnymi skutkami, takimi jak: znaczące obniżenie standardu życia własnego i rodziny, licznych dysfunkcji społecznych, brak możliwości realizowania planów życiowych oraz jakiegokolwiek rozwoju. Długotrwałe przedłużanie się stanu bezrobocia, przyczynia się do obniżenia szans na zatrudnienie. Konsekwencją takiego stanu rzeczy może być wykluczenie społeczne, stan głębokiego przygnębienia, braku wiary we własne możliwości, a nawet depresja.

W kwestii radzenia sobie z problemem osób pozostających bez pracy w Ostrowie Wielkopolskim, z pomocą przychodzą władze miasta, które we współpracy z instytucjami pomocowymi oraz służbami wsparcia społecznego, prowadzą liczne działania niwelujące skutki bezrobocia. Skuteczność działań instytucji wspierających, pozytywnie wpływa na obniżenie poziomu bezrobocia oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.

Polepszenie sytuacji na rynku pracy w Ostrowie Wielkopolskim jest widoczne w danych dotyczących bezrobocia. Na przestrzeni lat, poziom bezrobocia sukcesywnie malał. Udział osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w 2012 roku wynosił 6,6%. W kolejnym roku wartość zmalała do 6,2%. Znaczny spadek został odnotowany natomiast w 2014 roku, kiedy wartość osób bezrobotnych w mieście oraz ich udział w liczbie ludności miasta w wieku produkcyjnym, zmniejszyła się do zaledwie 4,9%. Również w porównaniu do sytuacji na rynku pracy w całym kraju, sytuacja mieszkańców powiatu ostrowskiego, wygląda przyzwoicie, a z roku na rok jest jest coraz lepiej. W 2012 roku stopa bezrobocia w powiecie ostrowskim wynosiła ok. 11%. W tym samym czasie stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 13,4%. Rok później nastąpiła poprawa, ale tylko w powiecie ostrowskim, gdzie bezrobocie zmalało do blisko 10%. W Polsce bezrobocie natomiast nie zmalało. W 2014 roku nastąpiła już zdecydowana redukcja poziomu bezrobocia w powiecie, bo aż do 8%. W kraju wówczas również nastąpił spadek bezrobocia, ale do poziomu 11,5%.

Zostaw komentarz