Wyzwania PUP w woj. wielkopolskim

bezrobocie Luboń

Część mieszkańców Lubonia, w celu zarobienia większych pieniędzy, wyjeżdża do pracy za granicę. W ich miejsce przyjeżdżają obywatele innych krajów, np. Ukrainy, którzy z chęcią przyjmują każdą pracę w Polsce. Bardzo duży odsetek osób zarejestrowanych w PUP, stanowią długotrwale bezrobotni. Całkiem duży odsetek również, stanowi o osobach, które z pewnych względów nie potrafią zbyt długo utrzymać się w jednym miejscu pracy, a co za tym idzie – budować przyzwoitej historii w życiorysie zawodowym.

Są to jedne z największych problemów, z którymi muszą zmierzyć się powiatowe urzędy pracy, do których rejestrują się osoby bezrobotne. Na pomoc przychodzi nowa ustawa o rynku pracy, w imię której, urzędy pracy mają być monitorowane pod względem skuteczności w niesieniu pomocy osobom bezrobotnym. Pod lupę będą brane działania mające na celu pomoc w znalezieniu pracy – w tym pośrednictwo w szukaniu zatrudnienia. Z pewnością z mocną kontrolą muszą liczyć się doradcy klienta, na których zostaną większe obowiązki.

Celem nowej ustawy, jest przede wszystkim możliwość uzyskania wymiernego wsparcia dedykowanego osobom bezrobotnym, nie tylko tym ze stosunkowo bezproblemowej grupy, ale przede wszystkim z grupy o podwyższonych trudnościach odnalezienia się na rynku pracy. Ponadto przeznaczenie pieniędzy na projekty aktywizujące osoby bezrobotne, ma być bardziej przemyślane. Programy aktywizujące zawodowo, powinny bowiem nie tylko tymczasowo wyciągnąć bezrobotnych z domów. Dzięki nim, osoby bezrobotne powinny mieć ułatwiony dostęp do zatrudnienia, a najlepiej, jeśli ukończenie danego programu, będzie wiązało się z gwarancją uzyskania pracy.

Zostaw komentarz