Wsparcie dla przedsiębiorców w Ujściu

przedsiębiorcy w Ujściu

Urząd miejski dba o swoich mieszkańców, informując ich na bieżąco o wszelkich działaniach mających na celu przysłużyć się społeczeństwu. Ponieważ rozwój zawodowy mieszkańców i redukcja poziomu bezrobocia są misją władz regionu, które szerzą wiedzę wśród społeczeństwa. A wszystko po to, żeby każdy mógł otrzymać ofertę pracy w Ujściu, otrzymać przyzwoite wynagrodzenie i w konsekwencji, żeby każdemu żyło się lepiej. Jedną z informacji, które z pewnością zainteresują sporą część osób, jest możliwość skorzystania z dofinansowania ze strony Europejskiego Funduszu Społecznego. Potencjalni projektodawcy mogą liczyć na pomoc w formie szkoleń i usług doradczych. Osoby, które udadzą się do Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego, mogą liczyć na pomoc przy opracowaniu i sporządzeniu projektu, tak aby był zgodny z realnym zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy.

Pomoc mogą otrzymać zarówno projektodawcy, którzy dopiero chcą skorzystać ze wsparcia jak i ci, którzy już otrzymali dotację. Działalność Ośrodka sprowadza się do wielu dziedzin, m.in.:

  • promowania świadomości wśród organizacji działających na terenie regionu, dotyczących funkcji EFS,
  • przeprowadzania szkoleń mających na celu szerzenie wiedzy o dotacjach z EFS, która dotyczy wymogów administracyjnych oraz wszelkich procedur,
  • pomocy w tworzeniu wniosków zgłaszających chęć uzyskania dotacji, zgodnie z zachowaniem aktualnych warunków prawnych i formalnych,
  • wsparcie działań partnerskich na rynku lokalnym,
  • działania mające na celu przeprowadzenie diagnozy problematyki oraz wdrożenie działań, mających na celu przeciwdziałaniu danym problemom.

Grupą docelową, dla której dedykowany jest projekt są przede wszystkim: organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne, społeczność lokalną i jednostki funkcjonujące na obszarach wiejskich, których celem są działania w związku z aktywizacją zawodową mieszkańców, zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

Zostaw komentarz