Wsparcie dla osób bezrobotnych

wsparcie bezrobotnych

Jeśli przeanalizować statystyki dotyczące sytuacji na rynku pracy w Żerkowie, możemy dojść do wniosku, że o pracę jest niezmiernie ciężko. Stopa bezrobocia sięga prawie 50%, z czego ok. 65% osób bezrobotnych to kobiety. Poddając dalszej analizie dane statystyczne, dowiadujemy się, że spośród aktywnych zawodowo mieszkańców Żerkowa, prawie 300 osób wyjeżdża za pracą do innych miast.

Żeby zapobiec pogłębianiu się niekorzystnych warunków, władze regionu organizują liczne projekty, którym celem jest poszerzanie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania oraz finansów. Jednym z projektów, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem była Akademia Społecznych Managerów. Co ważne, udział w programie był bezpłatny, z racji dofinansowania z Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Stąd tak duże zainteresowanie programem.

Program dedykowany był do wszelkich fundacji, stowarzyszeń oraz wszelkich innych instytucji wsparcia społecznego. Zajęcia miały charakter teoretyczno-praktyczny, dzięki którym Spółdzielnie Socjalne, Zakłady Aktywności Zawodowej i każdy pojedynczy podmiot wspierający mieszkańców gminy Żerków, mogły zdobyć szeroki zakres wiedzy nie tylko teoretycznej, ale również praktycznej.

Cel szczytny – zwiększenie aktywizacji zawodowej wśród mieszkańców Żerkowa. Władze są jednego zdania, że inwestycja w instytucje wsparcia społecznego, to jedno z najlepszych możliwych rozwiązań. Osoby pozostające bez pracy, szczególnie te długotrwale bezrobotne, potrzebują specjalistycznego wsparcia. Żeby na nowo być aktywnym zawodowo na rynku pracy i otrzymać zatrudnienie, czasami potrzebne jest silne wsparcie z zewnątrz.

Zostaw komentarz