Pracodawco, jeśli nie zdążysz wydać świadectwa pracy, zapłacisz odszkodowanie

świadectwo pracy

Świadectwo pracy otrzymuje pracownik po ustaniu stosunku pracy – po wygaśnięciu umowy o pracę, bądź jej rozwiązaniu. Pracodawca ma obowiązek niezwłocznie wydać pracownikowi stosowny dokument. Co właściwie oznacza niezwłocznie? Generalnie w ostatnim dniu trwania umowy.

W praktyce jest jednak tak – zwłaszcza w przypadku zwolnienia pracownika, że pracodawca w Środzie Wielkopolskiej pozwala zwalnianemu pracownikowi, nie przychodzić już do pracy. Dlatego jeśli ostatni dzień w pracy nie jest ostatnim dniem trwania umowy, wówczas pracodawca wysyła świadectwo pracy pocztą – i ma na to trochę czasu.

Ale co jeśli nie wyrobi się w terminie i zwolniony pracownik nie otrzyma ww. dokumentu na czas? Może okazać się bowiem, że potrzebuje świadectwo pracy, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych. Jeśli brak dokumentu uniemożliwi mu otrzymanie zasiłku, wówczas może wystąpić do byłego pracodawcy o odszkodowanie zgodnie z art. 282 pkt 3 K.p.

Praktyka jednak pokazuje, że otrzymanie zadośćuczynienia nie jest łatwe. Pracownik musiałby udowodnić, że nie został zatrudniony przez brak wydanego świadectwa pracy. Poza tym konieczne byłoby przedstawienie zaświadczenia w jakiej wysokości otrzymywałby wynagrodzenie u nowego pracodawcy, aby móc wyliczyć wysokość odszkodowania.

Zostaw komentarz