Jakich prac nie można zlecać kobiecie w ciąży?

praca kobiety w ciąży Wronki

Kobieta, która jest w ciąży i jest zatrudniona u danego pracodawcy ma liczne przywileje związane z zakresem wykonywania swoich obowiązków w pracy. Wiele jest bowiem prac uznanych za szkodliwe, których ciężarnym nie wolno zlecać zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 10.09.1996r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. Zdaniem pracodawców oferujących miejsca pracy we Wronkach, zasady te trzeba bezwzględnie przestrzegać. Pozycja kobiet w ciąży jest bowiem niepodważalnie najważniejsza i chyba żaden pracodawca nie chciałby odpowiadać przed sądem za niestosowanie się do przepisów prawa.

Kobiety będące w ciąży nie mogą zatem wykonywać m.in.:

  • wysiłkowych prac fizycznych, transportu ciężkich towarów, prac związanych z wymuszoną pozycją ciała,
  • prac narażających na wpływ pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego, czy też przy monitorach ekranowych przekraczając 4 godz.
  • prac wykonywanych w hałasie i drganiach ultradźwiękowych
  • prac na wysokości oraz pod ziemią
  • prac wykonywanych w towarzystwie szkodliwych czynników biologicznych,
  • prac wykonywanych z narażeniem na działanie szkodliwych substancji chemicznych
  • prac wymuszających tempo pracy, np. praca przy linii produkcyjnej.

Na co muszą jeszcze zwracać szczególną uwagę pracodawcy we Wronkach zatrudniający kobiety w ciąży? Nie wolno zlecać kobiecie spodziewającej się dziecka, pracy w godzinach nadliczbowych, pracy na nocnej zmianie, a nawet wysyłać jej w delegację bez jej zgody.

Zostaw komentarz