Jak powinna wyglądać umowa o pracę?

umowa o pracę

Koło leży w Wielkopolsce, w Kotlinie Kolskiej nad rzeką Wartą. Liczba ludności w Kole to około 22 tysiące osób. Miejsc pracy jest nieco więcej niż w innych, mniejszych miejscowościach regionu, dlatego właśnie mieszkańcy Koła powinni ostrożnie podchodzić do ofert pracy i zawieranych umów.

Nietrudno jest zostać oszukanym i podpisać niedogodną dla nas umowę, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z pierwszą pracą. Trzeba pamiętać o tym, jakie elementy powinna zawierać prawidłowo sporządzona umowa o pracę: strony umowy, rodzaj umowy (czas nieokreślony, określony, okres próbny), rodzaj i miejsce wykonywanej pracy, datę zawarcia umowy, wymiar czasu pracy, datę rozpoczęcia pracy i przede wszystkim kwota wynagrodzenia. Przy tym ostatnim aspekcie pilnujmy, aby pracodawca trzymał się przepisów prawa i nie zaoferował pensji niższej niż najniższe wynagrodzenie brutto.

Tylko z prawidłowo sporządzoną i podpisaną umową mieszkańcy Koła mają szansę na wyegzekwowanie swoich zarobków, gdyby pracodawca okazał się nieuczciwy i nie chciał wypłacić należnego wynagrodzenia. Umowa pomaga także w sytuacjach, gdy pracodawca zmusza pracownika do zadań lub godzin ponadwymiarowych, a także gdy chce go zwolnić bez wypłaty pensji – trzeba zwrócić uwagę na punkt o okresie wypowiedzenia. Jeżeli umowa zawiera kary finansowe, mogą to być tylko kary porządkowe dopuszczalne w Kodeksie Pracy, czyli za nieprzestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz spożywanie alkoholu w pracy.

Zostaw komentarz