Bezrobocie w mieście i gminie Osieczna

brak pracy w Osieczna

Jak wynika z danych z pierwszego kwartału 2016 roku, wśród osób bezrobotnych z miasta i gminy Osieczna, największą grupą osób bezrobotnych pod względem zawodu, stanowili: Sprzedawcy, Krawcowe, Szwaczki, Fryzjerzy, Kucharze oraz Pedagodzy. Wygląda na to, że rynek pracy w Osiecznej jest przesycony ww. specjalizacjami, czyli zbyt dużo jest osób na rynku pracy, posiadających doświadczenie zawodowe na wskazanych stanowiskach pracy. Sporą część osób bezrobotnych, stanowią również osoby nieposiadające żadnego konkretnego zawodu.

Jeśli chodzi o liczbę osób pozostających bez pracy w gminie Osieczna, to Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie zarejestrował 91 mieszkańców miasta i gminy. Znaczną częścią ze wszystkich osób bezrobotnych, stanowiły osoby, które wcześniej pracowały – aż 82 osoby. Zaledwie 9,9% osób bezrobotnych to osoby pozostające od dłuższego czasu bez pracy.

Kwestia poziomu wykształcenia osób bezrobotnych, określa dość istotną informację, dotyczącą szans kandydatów z konkretnym poziomem wykształcenia. Okazuje się, że największą grupę bezrobotnych zasilają osoby posiadające zaledwie wykształcenie zawodowe – aż 40% z ogółu. Następni w kolejności są absolwenci szkół policealnych oraz średnich zawodowych – 21% ogółu, w końcu osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym stanowiło blisko 16% osób. Najmniej liczy grupa osób bezrobotnych z wykształceniem średnim ogólnokształcącym – 7,3% oraz z wykształceniem wyższym – 15,3% ogółu zarejestrowanych osób ze statusem bezrobotnego.

Zostaw komentarz