Praca: Starszy inspektor

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 43554

Warunki pracy

narzędzia i materiały pracy-komputer

Zakres zadań

 • Planowanie, przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane, w tym udzielanie zamówień publicznych, do których nie ma zastosowania ustawa prawo zamówień publicznych, a określone są regulaminem WWIIH w Poznaniu, celem pełnego zaopatrzenia Inspektoratu i jego delegatur.
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji (w tym opracowywanie projektów umów), rejestrów (w tym rejestrów postępowań i umów), oraz gospodarki magazynowej (w tym sporządzanie dokumentów niezbędnych do rejestracji środków trwałych).
 • Organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie przeglądów obiektów, prowadzenie książek oraz nadzór nad utrzymaniem tych obiektów we właściwym stanie technicznym (w tym realizacja zadań remontowych i inwestycyjnych).
 • Opisywanie faktur, przygotowanie dokumentów księgowych do zatwierdzenia, wystawianie rachunków, sporządzanie sprawozdań i analiz, przygotowanie do archiwizacji dokumentacji wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z zaopatrzeniem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  Inspektor

  Warunki pracyNaszym pracownikom oferujemy:- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u elastycznego pracodawcy,- przyjazne i otwarte na pracowników z...

  Inspektor

  Warunki pracyNaszym pracownikom oferujemy:- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u elastycznego pracodawcy,- przyjazne i otwarte na pracowników z...