Praca: Starszy inspektor

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 43554

Warunki pracy

narzędzia i materiały pracy-komputer

Zakres zadań

  • Planowanie, przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane, w tym udzielanie zamówień publicznych, do których nie ma zastosowania ustawa prawo zamówień publicznych, a określone są regulaminem WWIIH w Poznaniu, celem pełnego zaopatrzenia Inspektoratu i jego delegatur.
  • Prowadzenie pełnej dokumentacji (w tym opracowywanie projektów umów), rejestrów (w tym rejestrów postępowań i umów), oraz gospodarki magazynowej (w tym sporządzanie dokumentów niezbędnych do rejestracji środków trwałych).
  • Organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie przeglądów obiektów, prowadzenie książek oraz nadzór nad utrzymaniem tych obiektów we właściwym stanie technicznym (w tym realizacja zadań remontowych i inwestycyjnych).
  • Opisywanie faktur, przygotowanie dokumentów księgowych do zatwierdzenia, wystawianie rachunków, sporządzanie sprawozdań i analiz, przygotowanie do archiwizacji dokumentacji wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z zaopatrzeniem
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

    APLIKUJ TERAZ