Praca: Specjalista

Urząd Statystyczny w Poznaniu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Kalisz
Ogłoszenie o naborze Nr 51726

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca administracyjno-biurowa na stanowisku wyposażonym w komputer i monitor ekranowy, lekka, z przewagą wysiłku umysłowego, siedząca, samodzielna, wymagająca szczególnej koncentracji. Opracowywanie dokumentów, prace analityczno-koncepcyjne i biurowo-kancelaryjne. Użytkowanie sprzętu biurowego, w tym komputera i monitora ekranowego ponad 4 godz. dziennie. Praca wewnątrz pomieszczenia; sporadyczne reprezentowanie Urzędu poza siedzibą - udział w seminariach, warsztatach i konferencjach naukowych, wyjazdy służbowe.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Stanowisko pracy znajduje się w budynku biurowym przy ul. Piwonickiej 7-9 w Kaliszu. Wszystkie pomieszczenia oraz stanowiska pracy należące do Urzędu Statystycznego mieszczą się na 1 piętrze. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to komputer, monitor ekranowy, meble i urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, niszczarka, itp.). W obrębie budynku znajdują się pomieszczenia biurowe, sanitarne, socjalne i pomocnicze z wydzielonymi strefami ograniczonego dostępu. Pod względem technicznym obiekt nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych; w przypadku chęci skorzystania z usług Urzędu przez osoby niepełnosprawne zapewniona zostaje pomoc ze strony pracowników.

Zakres zadań

 • prowadzenie prac związanych z przyjmowaniem, wyjaśnianiem i rejestrowaniem wniosków o wpis, zmianę cech objętych wpisem lub skreślenie wpisu w rejestrze REGON w celu zasilania i aktualizacji rejestru REGON
 • prowadzenie prac związanych z weryfikacją i poprawą danych przesłanych z systemów CEIDG, KRS oraz SIO w celu zasilania i aktualizacji rejestru REGON prawidłowymi informacjami o podmiotach gospodarki narodowej prowadzących działalność
 • współpraca z organami rejestrowymi przy aktualizacji informacji o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w celu zapewnienia spójności rejestru z innymi rejestrami urzędowymi i systemami administracji publicznej
 • udzielanie informacji z zakresu klasyfikacji PKD i PKWiU w celu zapewnienia właściwej obsługi podmiotów rejestrujących działalność gospodarczą oraz zasilania rejestru REGON prawidłowymi informacjami o prowadzonej działalności gospodarczej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej oraz ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość standardów klasyfikacyjnych GUS
 • rzetelność
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • poszukiwanie informacji
 • współpraca
 • komunikacja interpersonalna
 • komunikacja pisemna
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów prawnych regulujących prowadzenie i funkcjonowanie rejestru REGON
 • myślenie analityczne
 • orientacja na klienta/interesanta
APLIKUJ TERAZ