Praca: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 25568

Warunki pracy

• Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
- praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
-oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i sztucznym
-praca jednozmianowa w porze dziennej
• Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- nowoczesny budynek wielokondygnacyjny klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych: winda, toaleta, miejsce parkingowe
- obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku. W gmachu korytarze są pozbawione progów, umożliwiają swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich
- narzędzia pracy : komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon.

Zakres zadań

 • Przygotowywanie projektów pism i postanowień organu egzekucyjnego w toku postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego
 • Prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, w tym egzekucji z nieruchomości
 • Zabezpieczania należności pieniężnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Wiedza z zakresu przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy kodeks postępowania administracyjnego obowiązujących na stanowisku pracy i umiejętność ich interpretowania
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Umiejętność obsługi komputera i aplikacji biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: https://www.praca.pl/referent_1956565.html
  APLIKUJ TERAZ