Praca: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Czarnków
Ogłoszenie o naborze Nr 20214

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
• wykonywanie pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
• budynek dwupiętrowy, przystosowany dla osób niepełnosprawnych: winda, toaleta ,
• brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
• narzędzia pracy : komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon.

Zakres zadań

 • zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika i płatnika, w tym udzielanie informacji podatkowych,
 • przyjmowanie i ewidencjonowanie składanych deklaracji podatkowych, wniosków i informacji i innych dokumentów, w tym w postaci elektronicznej,
 • wprowadzanie do systemu informatycznego danych szczegółowych z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów z zakresu zadań realizowanych na stanowisku pracy oraz umiejętność ich interpretacji,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność obsługi komputera i aplikacji biurowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • obsługa specjalistycznych programów komputerowych
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/referent_1891725.html
APLIKUJ TERAZ