Praca: Kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 34867

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa,
- praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner, telefon),
- oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i sztucznym,
- praca jednozmianowa w porze dziennej.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- nowoczesny budynek wielokondygnacyjny klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych: winda, toaleta, miejsce parkingowe, obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku. W gmachu korytarze są pozbawione progów, umożliwiają swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich,

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie odwołań i zażaleń stron w sprawach dotyczących podatku akcyzowego, opłaty paliwowej, podatku od gier oraz kar pieniężnych z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry, w celu opracowania rozstrzygnięcia zgodnego z przepisami prawa,
 • prowadzenie postępowań podatkowych w trybach nadzwyczajnych,
 • przygotowywanie odpowiedzi na skargi wniesione przez strony postępowań do WSA i skargi kasacyjne do NSA.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowegoo
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność obsługi komputera oraz Pakietu Office
 • Grzeczność, uprzejmość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: https://www.praca.pl/kontroler-skarbowy_2101326.html
  APLIKUJ TERAZ